Tiềm lực quân sự của Venezuela, Ecuador và Colombia


Mới đây, Venezuela, Ecuador và Colombia đã phải đối mặt với nguy cơ bùng nổ một cuộc xung đột vũ trang trong khu vực.

Nhờ nỗ lực ngoại giao của lãnh đạo các nước trong khu vực đã khiến cuộc xung đột vũ trang tạm thời lắng xuống ít nhất trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nếu xảy ra xung đột thì kết quả sẽ như thế nào khi cả ba nước sở hữu tiềm lực quân sự riêng như bài đề cập dưới đây?

Venezuela

Trong số ba quốc gia khu vực Mỹ La tinh, Venezuela sở hữu các đơn vị lực lượng vũ trang có khả năng chiến đấu mạnh nhất. Về mặt tổ chức, Lực lượng Vũ trang Venezuela bao gồm Lực lượng Lục quân, Không quân, Hải quân, đội cận vệ quốc gia và đội quân dự bị quốc gia. Tổng số quân của các đơn vị bộ đội chủ lực là hơn 82.000 người.

Là lực lượng chính của Lực lượng Vũ trang Venezuela, Lục quân hiện có 34.000 người, trong đó có 27.000 binh lính triệu tập khẩn cấp.
Cơ cấu của Lực lượng Bộ binh bao gồm:

- 1 sư đoàn xe bọc thép
- 3 sư đoàn bộ binh
- 1 sư đoàn bộ binh hạng nhẹ
- 1 lữ đoàn đổ bộ không quân biệt lập
- 3 trung đoàn công binh biệt lập
- 3 tiểu đoàn chỉ huy hàng không quân đội
- 2 trung đoàn chỉ huy hậu tuyến
Vũ khí của Lực lượng Bộ binh Venezuela bao gồm các trang thiết bị sau:
- 81 xe tăng AMX-30
- 109 xe tăng hạng nhẹ trong đó có chiếc 31 AMX-13 và 78 chiếc Scorpion-90
- 431 thiết bị do thám trong đó có 42 máy bay Dragoon 300 LFV2, 79 chiếc V-100/-150 và 310 UR-53AR50 Tiuna
- 71 xe vận tải bọc thép trong đó có 25 chiếc AMX-VCI, 10 chiếc Transportpanzer 1, 25 chiếc Dragoon 300 APC, 11 chiếc Dragoon 300PC
- 347 hệ thống pháo binh các loại trong đó có 25 hệ thống phản lực hoả lực hàng loạt AMX-13/LAR-160 và 10 lựu pháo tự hành AMX-13/Mle F.3 cỡ nòng 155mm
- Tổ hợp tên lửa phòng không di động RBS-70 và Mistral cũng như pháo tầm xa bao gồm 6 khẩu pháo tự hành AMX-13 Rafaga
- 12 máy bay vận tải quân sự
- 56 trực thăng bao gồm 10 trực thăng Mi-35, 20 trực thăng vận tải quân sự Mi-17-1B và 20 chiếc Mi-26.

Xe tăng AMX-30

Ngoài ra, Lực lượng bộ binh còn sở hữu súng tấn công FAL và FNC, súng tiểu liên Uzi cũng như AK-103 của Nga do Venezuela mua với số lượng 100.000 khẩu nhằm thay thế cho súng tiểu liên đã cũ; súng trường M82, súng tiểu liên MP5 và P90; súng lục các loại M-1935GP, Zamora, Glock 17/18, P226; súng liên thanh Minimi, MAG, M2, M-60 và M-66. Ngoài ra, Lục quân Venezuela còn có súng cối Cazador, M-19 và M-29A1 cũng như các tổ hợp chống tăng AT4 и MAPATS-2.

Lực lượng Không quân Venezuela có khoảng 7.000 người. Lực lượng tấn công chủ lực của Không quân Venezue là 4 nhóm máy bay chiến đấu bao gồm máy bay Mirage, F-5, F-16 và Su-30MK2. Tính đến thời điểm này, Venezuela đã nhận được 14 trong tổng số 24 máy bay chiến đấu Su-30MK2 mua của Nga. Số lượng máy bay F-16 sẵn sàng chiến đấu là 10 chiếc. Để vận chuyển quân đội, quân trang, đạn dược và những dụng cụ khác, không quân nước này có thể sử dụng 48 máy bay vận tải quân sự và 23 trực thăng. Lực lượng Phòng không có khoảng 10 tổ hợp tên lửa phòng không Barak, 10 pháo cao xạ tự hành Roland cũng như tổ hợp RBS-70 và gần 230 pháo cao xạ.

Quân số của Lực lượng Hải quân Venezuela gồm 18.000 người trong đó có 7.000 lính đổ bộ hải quân. Vũ khí bao gồm 6 chiến hạm tên lửa, 2 tàu ngầm, tàu tuần tra và đổ bộ cũng như tàu cứu hộ. Hàng không Hải quân có 3 máy bay chiến đấu, 12 máy bay vận tải quân sự, 13 trực thăng vận tải quân sự. Vũ khí của bộ binh thuỷ chiến bao gồm 38 xe vận tải bọc thép LVTP-7, 6 pháo tự hành M-42 cỡ nòng 40mm, 18 pháo M-56 cỡ nòng 105mm.

Ngoài ra, Đội cận vệ Quốc gia có khoảng 23.000 người và sử dụng các loại vũ khí gồm 44 xe vận tải bọc thép, 150 súng cối, 23 máy bay vận tải quân sự và 26 trực thăng cũng như 52 ca nô tuần tiễu.

Ecuador

Quân số của Lực lượng Vũ trang Ecuador là gần 56.500 người và bao gồm Lực lượng Bộ binh, Không quân và Hải quân.

Lục quân là đơn vị lực lượng vũ trang chủ lực bao gồm 47.000 người. Về mặt tổ chức, nó bao gồm 4 sư đoàn hỗn hợp cũng như các binh đoàn và đơn vị riêng biệt. Vũ khí của Lực lượng Bộ binh bao gồm 10 xe tăng T-55, 24 xe tăng hạng nhẹ АМХ-13, 114 xe bọc thép do thám, 113 thiết xa vận cũng như hơn 930 hệ thống pháo binh các loại bao gồm pháo tự hành Mk F3 cỡ nòng 155mm. Hàng không quân đội bao gồm 12 máy bay vận tải quân sự, 20 trực thăng yểm trợ hoả lực và 16 trực thăng vận tải quân sự gồm 8 chiếc Mi-8MT. Hệ thống phòng không sử dụng hơn 200 tên lửa tầm xa và 165 tổ hợp phòng không di động trong đó có hơn 20 tên lửa Igla-1 do Nga sản xuất. Pháo cao xạ gồm 240 khẩu bao gồm 44 khẩu M-163 Vulcan tự hành. Vũ khí xạ kích chủ yếu là súng trường FAL và M16A1 cũng như súng tiểu liên Uzi.

Lực lượng Không quân Ecuador gồm 4.000 người. Vũ khĩ bao gồm 53 máy bay chiến đấu cũ trong đó có 14 máy bay chiến đấu Mirage F-1J. Hàng không vận tải quân sự gồm 24 máy bay. Phương tiện của hệ thống phòng không gồm tổ hợp phòng không Osa do Nga sản xuất, hơn 185 tổ hợp di động trong đó có Strela-2, Igla và Igla-1 cũng như 110 pháo cao xạ bao gồm 28 khẩu M-35 tự hành cỡ nòng 20mm.v
Quân số Hải quân là 5.500 người trong đó có 1.700 lính bộ đánh thuỷ. Vũ khí bao gồm 2 tàu ngầm, 2 chiến hạm, 6 hải phòng hạm cũng như tàu tuần tra, tàu đổ bộ và cứu hộ. Hàng không biển sở hữu 2 máy bay vận tải quân sự và 2 trực thăng.

Colombia

Lực lượng Vũ trang Colombia có quân số lớn nhất trong 3 quốc gia nói trên ước tính khoảng hơn 208.000 người. Lực lượng Vũ trang Colombia cũng gồm Lục quân, Không quân và Hải quân.

Quân số của Lực lượng Bộ binh gồm 178.000 người. Về tổ chức, lực lượng gồm 6 ban tham mưu sư đoàn, 1 đội quân gồm 9 lữ đoàn chống cộng sản và 6 lữ đoàn cơ giới riêng biệt, 2 lữ đoàn đổ bộ không quân, 9 lữ đoàn bộ binh, 1 lữ đoàn chuyên dụng, 1 lữ đoàn riêng của hàng không quân đội và các binh đoàn và đơn vị khác.

Vũ khí của Lực lượng Bộ binh Colombia bao gồm:

- 135 xe do thám bọc thép, trong đó có 130 chiếc EE-9 Cascavel và 5 chiếc M-8
- 370 xe vận tải bọc thép, trong đó có 80 chiếc BTR-80 của Nga sản xuất
- Hơn 70 hệ thống pháo binh các loại
- Hàng không quân đội có 2 máy bay B-200 Super Kinh Air, 12 máy bay vận tải quân sự và 99 trực thăng vận tải quân sự trong đó có 18 máy bay Mi-17 của Nga.

Lực lượng Không quân Colombia có hơn 8.000 binh lính. Vũ khí gồm 24 máy bay chiến đấu – trong đó có 10 chiếc Kfir C-7, 1 chiếc TC-7, 11 chiếc Mirage-5COAM, 2 chiếc Mirage-CODM và 66 máy bay huấn luyện. Ngoài ra còn có 11 máy bay do thám. Hàng không vận tải quân sự gồm 34 máy bay và 116 trực thăng.

Quân số của Hải quân Colombia gồm 22.000 người. Vũ khí gồm 4 tàu ngầm, 4 chiến hạm, 96 tàu tuần tra và 8 tàu đổ bộ. Hàng không Hải quân sở hữu 2 máy bay tuần tra trên biển 2 CN-235-200, 9 máy bay vận tải, 2 trực thăng chống tàu ngầm và 6 trực thăng vận chuyển.

Xe thiết giáp Cascavel

Tương quan lực lượngPhân tích về lực lượng và phương tiện của ba quốc gia nói trên chỉ ra rằng, Lực lượng Vũ trang Colombia vượt trội hơn 2 lần so với quân đội Venezuela, nhưng dù sao đi nữa vẫn thua kém về mức độ trang bị và khả năng chiến đấu. Không còn nghi ngờ gì, lợi thế của Venezuela là sự hiện diện của hàng không chiến đấu hiện đại mà trước hết là máy bay chiến đấu Su-30MK2 có bán kính hoạt động lớn và có thể tấn công vào vùng sâu của kẻ thù. Hơn nữa, Colombia không có phương tiện phòng không hiệu quả. Ngoài ra, Venezuela có trực thăng tấn công Mi-35 của Nga có thể sử dụng hiệu quả để yểm trợ trên không của các đơn vị trên mặt đất.

Venezuela cũng có ưu thế về trang thiết bị bọc thép hạng nặng, bởi vì Colombia nhìn chung không có xe tăng. Không có gì ngạc nhiên, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đầu tiên ra lệnh điều tiểu đoàn xe tăng lên biên giới. Ngoài ra, Lực lượng Bộ binh Venezuela được trang bị hệ thống linh hoạt hoả lực phóng từng loạt mà Colombia không hề có.Ecuador thì sao? Lực lượng Vũ trang nước này kém hơn hẳn về quân số Colombia và không có ưu thế về trình độ trang bị kỹ thuật. Nếu xung đột xảy ra trên quy mô lớn có lẽ chỉ đem lại cho nước này thất bại thảm hại mà thôi.

Gia Linh (Theo Lenta) - VITINFO

Nhận bài viết mới qua E-mail:
*Vui lòng click vào Link được gửi vào hộp thư của bạn để xác nhận*

Đăng Nhận xét của bạn!

Bạn có thể để lại nhận xét của mình và tuân thủ theo các nguyên tắc sau:
» Nội dung nhận xét phải nghiêm túc, không dung tục và không Spam.
» Bạn có thể sử dụng các tài khoản: Google, WordPress, AIM, Liveournal ... để viết nhận xét.
» Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể viết nhận xét bằng cách chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh.
Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

 
Đối tác | Phong thuy | Tài Chính - Kế Toán | Truyện Tranh Online | Code1k.com | Movang.info | Quần Áo Rẻ Đẹp | 123 Mua Nhanh | SucManhSEO™ | Dịch Thuật Việt |

Hot Defence | ©2008 - 2010 All Rights Reserved by Khanh Nguyen | Website được xây dựng trên nền Blogspot | Xem tốt nhất trên trình duyệt FireFox.

Xin liên hệ Khanh Nguyen qua số ĐT: 016.93.94.95.96
Lượt khách : xxxxx Lượt truy cập : xxxxx
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang