'Xây dựng quân đội chiến thắng mọi kẻ thù'


DATVIET - Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên TW Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã có bài tham luận quan trọng phát biểu tại Đại hội XI về xây dựng QĐND Việt Nam.

Dưới đây là nội dung bài tham luận:

Trước hết, thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội, chúng tôi xin bày tỏ sự nhất trí cao với những quan điểm, chủ trương trong dự thảo bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) trong báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội.

Chúng tôi xin phát biểu một số nội dung về tăng cường củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong tình hình mới.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, sự quản lý điều hành của Nhà nước, với tinh thần đổi mới, Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thường xuyên coi trọng việc cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng (QS-QP), lãnh đạo toàn quân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho: Kết quả nổi bật trong những năm vừa qua là:

- Đã tham mưu kịp thời, có hiệu quả với Đảng, Nhà nước, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương, với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tiến hành có hiệu quả tốt nhiệm vụ QS-QP, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo được sự phát triển rõ nét.

Toàn quân đã thường xuyên chấp hành nghiêm nhiệm vụ SSCĐ; chủ động nắm, đánh giá, dự báo tình hình có liên quan đến QS-QP; phối hợp chặt chẽ với Công an, Ngoại giao và các lực lượng xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; làm nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trên bộ, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, cả trên không, trên biển, biên giới và đất liền; góp phần quan trọng làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tạo được môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đất nước.

Với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất; những năm qua, ngoài nhiệm vụ SSCĐ các đơn vị Quân đội đã tham gia tích cực, chủ động, có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, các hoạt động giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng cơ sở chính trị ở các địa phương, nhất là ở các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (hiện toàn quân có 170 tổ, đội công tác, với hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị đang làm nhiệm vụ tăng cường xây dựng cơ sở chính trị giúp dân phát triển kinh tế ở vùng biên giới trên 3 địa bàn chiến lược: Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ). Các đơn vị Quân đội thực sự là lực lượng chủ lực trong phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ-cứu nạn, cháy rừng, đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao (Cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” sẵn sàng xả thân hy sinh quên mình trong khi thực hiện nhiệm vụ, hàng trăm đồng chí hy sinh và bị thương trong khi làm nhiệm vụ đã được công nhận là thương binh, liệt sĩ).

Phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân trong những năm tới: Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

- Trong nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế các đơn vị Quân đội tích cực tháo gỡ khó khăn trong tổ chức sản xuất, giữ vững và phát triển các khu kinh tế-quốc phòng ở các địa bàn xung yếu chiến lược. Các doanh nghiệp Quân đội kinh doanh đúng pháp luật, có hiệu quả, doanh thu, lợi nhuận, việc làm đều tăng, đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước, góp phần bảo đảm an sinh xã hội; một số doanh nghiệp Quân đội thực sự có uy tín, có thương hiệu cả trong nước và quốc tế.

- Hoạt động của công tác đối ngoại quân sự đã được triển khai tích cực, chủ động cả quan hệ song phương và quan hệ đa phương; đưa các mối quan hệ song phương vào chiều sâu, hiệu quả và tin cậy lẫn nhau, nhất là các nước có biên giới liền kề, các nước trong khu vực, tạo vành đai quốc phòng-an ninh và ổn định quốc gia. Đã thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASEAN về quốc phòng; tổ chức chặt chẽ, thành công các hội nghị quốc phòng ASEAN, đặc biệt là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lần thứ nhất. Những hoạt động đó đã góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng; thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác trong lĩnh vực QS-QP với các nước.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội luôn được giữ vững; toàn quân là một khối đoàn kết, thống nhất, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng SSCĐ của Quân đội đã được nâng lên một bước, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

- Về tình hình những năm sắp tới, chúng tôi nhất trí cao với dự báo được thể hiện trong các văn kiện trình Đại hội. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Tuy nhiên, về lĩnh vực QS-QP, cần nhấn mạnh rằng, tình hình có thể sẽ có diễn biến phức tạp hơn, nổi lên 2 thách thức lớn, đó là:

+ Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tăng cường chống phá cách mạng nước ta một cách quyết liệt hơn, tinh vi hơn, xảo quyệt hơn, bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, kết hợp với bạo loạn lật đổ, đặc biệt là thúc đẩy “tự diễn biến”. Đây là một thách thức lớn, ta cần phải hết sức cảnh giác, nghiên cứu kỹ để có những giải pháp đồng bộ phòng chống có hiệu quả.

+ Tình hình tranh chấp chủ quyền biển đảo sẽ ngày càng phức tạp và gay gắt… Đây là vấn đề còn lâu dài, nhưng cũng là việc thường trực phải xử lý để chúng ta giữ vững chủ quyền, lãnh thổ nhưng phải giữ được ổn định, môi trường hòa bình, mối quan hệ với các nước, nhất là các nước láng giềng để tập trung xây dựng đất nước.

Ngoài ra, đối với Quân đội, đội ngũ cán bộ đã qua chiến đấu và chỉ huy chiến đấu tại ngũ giảm dần; thời gian thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự của chiến sĩ ngắn (18 tháng). Đây là những khó khăn khách quan thực tế chi phối tới việc nâng cao chất lượng tổng hợp của Quân đội trong tình hình mới.

Trung tướng Ngô Xuân Lịch: "Tập trung xây dựng quân đội tinh nhuệ". Ảnh: TTXVN.

- Về phương hướng tăng cường củng cố quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới, chúng tôi nhất trí cao là phải tập trung tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; trong đó cần làm tốt một số nội dung cơ bản:

+ Trước hết, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 152 của Chính phủ về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; trong đó hết sức chú trọng, quan tâm xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, hình thành “thế trận lòng dân” vững chắc; xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là ở cấp cơ sở xã, phường, thôn bản vững mạnh. Trong phát triển kinh tế-xã hội, phải gắn chặt với nhiệm vụ quốc phòng, nhất là khâu quy hoạch, kế hoạch và triển khai các dự án cụ thể; sự kết hợp này, phải được thực hiện trong phạm vi cả nước và ở từng địa phương. Cần kết hợp chặt chẽ quốc phòng với an ninh, đối ngoại để tạo nên sức mạnh tổng hợp.

+ Phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các nguồn lực, các phương tiện để tăng cường và phát triển mạnh mẽ các tiềm lực và sức mạnh quốc phòng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sức mạnh quốc phòng phải là sức mạnh tổng hợp.

+ Phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành cả Trung ương và địa phương, cả hệ thống chính trị để làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, nâng cao ý thức, tạo lòng tin và trách nhiệm đối với nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân. Những năm vừa qua, công tác giáo dục quốc phòng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng và cán bộ chủ chốt các bộ, ban, ngành và các địa phương tiến hành tích cực, chủ động (Trong 5 năm, gần 25 triệu lượt học sinh, sinh viên hoàn thành chương trình môn học giáo dục quốc phòng-an ninh; Hơn 1,5 triệu lượt cán bộ các cấp đã qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, nhiều địa phương đã tổ chức bồi dưỡng cho đối tượng là chức sắc, chức việc tôn giáo đạt kết quả tốt).

+ Cần tiếp tục xây dựng các khu kinh tế quốc phòng, tổ chức sắp xếp, bố trí lại dân cư, xây dựng các tuyến đường chiến lược, tăng dày các đồn, trạm biên phòng để gắn phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng ở các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, biển đảo mấy năm vừa qua chúng ta đã tăng dần được gần 50 đồn biên phòng bảo đảm 13-15km có 1 đồn; đưa dân ra định cư ở biên giới được hơn 23.000 hộ, làm đường tuần tra biên giới được hơn 2000km; đã đưa dân thành lập 2 xã đảo: Song Tử Tây, Sinh Tồn và một thị trấn. Đây là vấn đề có tính chiến lược trong bảo vệ biên giới, hải đảo quốc gia. Tôi xin đề nghị: trong kiểm điểm của Trung ương chúng ta có Nghị quyết về chiến lược biển, nhưng chậm triển khai. Đề nghị Trung ương XI xây dựng quy hoạch, kế hoạch 5 năm, 10 năm để thực hiện tốt Nghị quyết về chiến lược Biển mà Trung ương khóa X đã đề ra. Cần phải hoàn thiện chính sách và các giải pháp đồng bộ để cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn một cách bền vững. Phối hợp tốt với các nước láng giềng để xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển lâu dài.

- Về phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân trong những năm tới, chúng tôi nhất trí với nội dung đã xác định trong các văn kiện trình Đại hội, đó là: Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

+ Để thực hiện được chủ trương, phương hướng trên, trước hết phải nhất quán, kiên định nguyên tắc lấy xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị về “tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt Cương lĩnh đường lối của Đảng, bảo đảm cho toàn quân nhận thức sâu sắc hơn phương hướng, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xác định rõ đối tượng và đối tác theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX của Đảng; nêu cao cảnh giác, chủ động phối hợp với các lực lượng, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”; thúc đẩy “tự diễn biến” và âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội; bảo đảm cho Quân đội trong bất luận tình huống nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước và nhân dân; với chế độ XHCN; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, gắn bó mật thiết với nhân dân; thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; thực sự là lực lượng nòng cốt giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Quân đội; gắn xây dựng tổ chức Đảng TSVM với xây dựng đơn vị VMTD. Cần bổ sung quy chế, quy định nhằm giải quyết tốt mối quan hệ, trách nhiệm của các đồng chí Quân ủy Trung ương, kể cả các đồng chí công tác trong Quân đội và ngoài Quân đội; giữa Quân ủy Trung ương với các cơ quan Trung ương nhằm phát huy vị trí vai trò hiệu lực, hiệu quả hoạt động lãnh đạo của Quân ủy Trung ương. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, năng lực tốt, có cơ cấu phù hợp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, cán bộ chiến dịch, chiến lược, phát triển những tài năng và những chuyên gia quân sự giỏi, bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ trong điều kiện mới.

+ Xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ là cần và phải tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế quân đội theo hướng tinh, gọn, cơ động và linh hoạt, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ. Phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, đặc biệt là chính quy trong công tác huấn luyện và trong công tác SSCĐ, trong thực hiện điều lệnh, điều lệ, các chế độ quy định của Quân đội. Xây dựng Quân đội tinh nhuệ, trước hết tinh nhuệ về chính trị và trình độ kỹ thuật, chiến thuật của bộ đội; đáp ứng yêu cầu của phương thức đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, đủ sức chiến thắng mọi kẻ thù trong mọi tình huống, kể cả trong điều kiện chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao. Chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung và phương pháp huấn luyện, đào tạo; phối hợp chặt chẽ liên kết đào tạo giữa các trường trong Quân đội, các trường dân sự và hợp tác quốc tế.

+ Trong nhiệm kỳ tới, trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo vệ chủ quyền biển, đảo, lực lượng Hải quân, Phòng không-Không quân, Thông tin, Tác chiến điện tử và Trinh sát kỹ thuật cần và phải được tập trung xây dựng hiện đại. Vừa qua Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng đã đề xuất và được Bộ Chính trị, Chính phủ quan tâm bước đầu dành một khoản ngân sách để trang bị cho một số đơn vị của Hải quân, Phòng không-Không quân có vũ khí hiện đại đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.

- Để bảo đảm tốt vũ khí trang bị cho Quân đội từng bước hiện đại một cách chủ động, vấn đề có tính chiến lược là phải tập trung xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng (CNQP). Đây cũng là một hướng đi để tạo nguồn lực về tài chính, giảm ngân sách đầu tư của Nhà nước. Thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển CNQP, thời gian vừa qua CNQP của chúng ta đã có bước phát triển mới về quy hoạch, cơ chế quản lý và năng lực nghiên cứu, thiết kế chế tạo, sản xuất và cải tiến vũ khí trang bị, nhất là bảo đảm vũ khí trang bị cho bộ binh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khâu bất cập, khó khăn, đòi hỏi chúng ta cần có giải pháp mang tính đột phá, phải huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị các cấp, các ngành, các địa phương và các thành phần kinh tế.

CNQP muốn phát triển tốt phải dựa trên cơ sở của nền công nghiệp quốc gia, đặc biệt là các ngành công nghiệp then chốt. Vì vậy, phải tập trung xây dựng CNQP trong hệ thống công nghiệp quốc gia dưới sự chỉ đạo, quản lý, điều hành trực tiếp của Chính phủ; phải có cơ chế, chính sách phù hợp để huy động tốt các nguồn lực, nhất là nguồn lực về tài chính, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực.

Tận dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến của các nước; tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật cả trong nước và ngoài nước có trình độ và tay nghề cao. Trong đầu tư, phải có chọn lọc theo hướng hiện đại, tập trung, vừa phục vụ quốc phòng vừa phục vụ dân sinh. Phấn đấu chúng ta phải làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo và sản xuất một số vũ khí trang bị mới cho quốc phòng.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quân sự nhằm tạo thế và lực mới cho nền quốc phòng toàn dân. Tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại quốc phòng theo ý định chiến lược thống nhất, nâng cao uy tín và vị thế của đất nước góp phần tạo dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Cần tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng với các nước, coi đây là một trong những biện pháp xây dựng lòng tin, tạo dựng vị thế mới của đất nước, của Quân đội, đem lại khả năng hợp tác bền vững, có chiều sâu, nhằm giải quyết có hiệu quả các vấn đề có liên quan chặt chẽ tới quốc phòng-an ninh của đất nước và xây dựng Quân đội.

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là quy luật tồn tại và phát triển của đất nước, là bài học kinh nghiệm mà trong dự thảo bổ sung, phát triển Cương lĩnh thời kỳ quá độ lên CNXH đề cập. Nhân đây chúng tôi kiến nghị ngay tên gọi Cương lĩnh cần bổ sung cụm từ “bảo vệ Tổ quốc” trong tên gọi cương lĩnh và được gọi là: “Cương lĩnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011)”.

Tăng cường củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là nhiệm vụ trọng yếu, hết sức nặng nề; là trách nhiệm của toàn Đảng; dựa trên cơ sở quán triệt quan điểm, đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng; dựa trên nền tảng sức mạnh của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng XHCN. Phải xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao; nâng cao ý thức quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, giáo dục, tổ chức nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng.

Với những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, chúng tôi tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự quản lý điều hành của Nhà nước; với sự nỗ lực cố gắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhiệm vụ tăng cường củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại sẽ đạt được những mục tiêu đề ra; góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển đất nước.

Trung tướng Ngô Xuân Lịch
Nhận bài viết mới qua E-mail:
*Vui lòng click vào Link được gửi vào hộp thư của bạn để xác nhận*

Đăng Nhận xét của bạn!

Bạn có thể để lại nhận xét của mình và tuân thủ theo các nguyên tắc sau:
» Nội dung nhận xét phải nghiêm túc, không dung tục và không Spam.
» Bạn có thể sử dụng các tài khoản: Google, WordPress, AIM, Liveournal ... để viết nhận xét.
» Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể viết nhận xét bằng cách chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh.
Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

 
Đối tác | Phong thuy | Tài Chính - Kế Toán | Truyện Tranh Online | Code1k.com | Movang.info | Quần Áo Rẻ Đẹp | 123 Mua Nhanh | SucManhSEO™ | Dịch Thuật Việt |

Hot Defence | ©2008 - 2010 All Rights Reserved by Khanh Nguyen | Website được xây dựng trên nền Blogspot | Xem tốt nhất trên trình duyệt FireFox.

Xin liên hệ Khanh Nguyen qua số ĐT: 016.93.94.95.96
Lượt khách : xxxxx Lượt truy cập : xxxxx
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang